Inschrijven

werkjaar 2023-2024

Uw zoon/ dochter inschrijven?

Schrijf je in voor het werkjaar 2023-2024! Vanaf heden gebeurt de inschrijving online via google formulieren en dus niet meer op de startdag. Het inschrijvingsformulier bestaat uit verschillende onderdelen. Deel 1 in de inschrijving zelf, deel 2 de medische fiche, deel 3 toestemming voor fotomateriaal. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk bewaard. Wanneer u de inschrijving hebt afgerond krijgt u meteen een bevestigingsmail waarin u de gegevens nogmaals kan controleren.

Wij vragen voor het werkjaar 30 euro. Hiermee betalen we de verzekering, vieruurtjes, spelmateriaal,… Voor weekend en kamp vragen wij een extra bijdrage om de huur van het kamphuis, het eten en het vervoer te betalen, dit bedrag wordt telkens op de uitnodiging vermeld. Wij vragen meteen bij het invullen van het inschrijvingsformulier te betalen. Betaling gebeurt via overschrijving naar BE18 7388 1116 6865 met de mededeling “naam + tak”.

Financiële plaatje:

Bij vragen of problemen omtrent het financiële plaatje kan u telkens terecht bij onze financieel verantwoordelijke Kirsten Van Assche. Via ksaroodkapjesfinancien@hotmail.com.

Stad Veurne biedt ook jeugdcheques aan. Hiermee kan je bij ons je lidgeld, inschrijvingsgeld voor kamp of kledij betalen.

Belangrijke documenten: zie downloads!

  • Infoblad: 

Via onderstaand formulier kan je je kind inschrijven voor het werkjaar 2023-2024: